Det finns väldigt många olika instrument i världen och de brukar först och främst delas in i olika kategorier, som till exempel slaginstrument, stränginstrument, blåsinstrument och mycket mera. Många instrument finns det och medan vissa är väldigt vanliga så finns det andra som är desto mer ovanliga men som kan vara roliga att spela musik på ändå. Och förutom musikinstrument så finns det förstås även många andra slags instrument som man också kan använda, men nu håller vi oss till och fokuserar på musikinstrumenten som är gjorda just för att spela musik med. Ett av de mer ovanliga instrumenten som finns är en så kallad theremin, som är ett högst ovanligt instrument som fungerar på ett udda och ovanligt vis där värme används på något slags konstigt vis för att generera märkliga toner. Men den typen av instrument kan ibland mest vara udda och roliga att ta upp som lite kuriosa.

Låt oss istället för att fördjupa oss i hur en theremin låter dröja oss kvar vid en specifik typ av instrument av ett slag som har strängar, nämligen olika stränginstrument. Det finns gott om såna instrument och de har en del saker gemensamt men också förstås mycket som skiljer dem åt. Vissa instrument med strängar slår man själv på när man har spänt strängen och sen finns det andra där man använder ett slags verktyg för att dra fram och tillbaka på strängarna med.

Gitarren är det mest populära och välkända av alla olika stränginstrument. Gitarren har inte haft en framskjuten position bland de olika musikinstrumenten om man tittar historiskt kan man nog med visst fog säga. Därför kan man kanske även påstå att under 1900-talet så slog gitarren igenom. 1900-talet var liksom gitarrens århundrade, i synnerhet andra halvan kanske, och den fortsätter att vara populär under 2000-talets första årtionden. Gitarrer finns i olika varianter, både elgitarr och vanlig gitarr.