Förutom själva glädjen i att kunna spela musikinstrument så finns det ytterligare en anledning att lära sig att framföra musik. Enligt många forskare så har musikanter större hjärnor än vanligt folk och hävdar att man blir

smartare genom att lära sig instrument och att det är att rekommendera åt alla. Anledningen till att just instrumentinlärning är så bra för hjärnan är att man tränar olika områden medan man lär sig att spela:

  • Hörseln. A och O inom musik är att höra vad man gör. Att kunna skilja på dur och moll eller om en ton låter falsk är viktigt för alla musikanter.
  • Synen. När man spelar tittar man på instrumentet, vare sig det handlar om strängar, hål, tangenter eller trummor. Även blinda kan spela men då de inte kan se tar det dem ofta lite längre tid.
  • Känseln. Oavsett vilket instrument man spelar så krävs det alltid en viss fingertoppskänsla. Särskilt stränginstrument är känsliga för detta.

Musik är också något som kräver att man tränar minnet, då man bör komma ihåg noter och ibland text, och det krävs en stor lyhördhet för att man skall uppfatta till exempel nyanser, tempon eller till och med en dirigent. Man behöver också träna på rytmkänslan då alla musik följer en viss takt och om man skall lära sig noter krävs att man är alert och pluggar ordentligt.

För att lära sig ett musik kan man antingen gå en kurs, anlita en lärare eller sitta hemma med instruktionsvideor på till exempel YouTube. Man kan välja att lära sig att spela på rent gehör, att lära sig läsa noter eller följa speciella bilddiagram där man helt enkel efterapar vilka strängar som skall spelas eller tangenter som skall tryckas. Olika metoder passar olika personer, men det viktigaste av allt är att man skall få glädje av att kunna spela sin favoritmusik.