Det finns väldigt många olika slags instrument världen över och vissa är mer populära i vissa delar av världen än i andra. Olika folk har olika traditioner vad gäller musikinstrument.